Türkiye Cumhuriyeti

Milano Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Tebligat işlemleri, 15.02.2016

TEBLİGAT İŞLEMLERİ:

 

11.02.1959 tarih ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25. maddesine 19.03.2003 tarih ve 4829 sayılı Kanunla eklenen 25/a maddesi gereğince Türkiye’deki Mahkemelerden Başkonsolosluğumuza ulaşan tebligat evrakını teslim almak üzere; buna ilişkin bildirimin adresinize ulaştırıldığı tarihten itibaren otuzuncu günün mesai bitim saatine kadar (saat 17.00’ye kadar Pasaport, Nüfus Cüzdanı ve Tebligat Mektubu ile birlikte Başkonsolosluğumuza (Via Larga, 19, 20122 Milano) şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir.

 

Yukarıda bildirilen süre zarfında Başkonsolosluğumuza müracaat etmediğiniz takdirde, sözkonusu tebligat evrakını tebellüğ etmiş sayılacağınız önemle bilgilerinize sunulur.