Türkiye Cumhuriyeti

Milano Başkonsolosluğu

Başkonsolosun Özgeçmişi

Adı ve Soyadı                    :              Hami Aksoy

Doğum Yeri ve Yılı           :              Ankara - 01/04/1969

Medeni Durumu              :              Bekar - 2  Çocuklu

Bildiği Yabancı Diller       :              İngilizce

Öğrenim Durumu            :              Master

Üniversite          :              Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler Bölümü

Yüksek Lisans    :              University of Kent at Canterbury

 

BULUNDUĞU MEMURİYETLER :

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  - Araştırma Görevlisi           04/02/1992         04/12/1998

AB Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı - Aday Meslek Memuru    04/12/1998         15/04/2000

Askerlik Hizmeti                                                                                             15/04/2000         15/05/2000

ABEY-I Daire Başkanlığı - Aday Meslek Memuru , Ataşe                             15/05/2000         30/09/2001

Gümülcine Başkonsolosluğu - Ataşe , Muavin Konsolos                              30/09/2001         01/10/2003

Stokholm Büyükelçiliği - Üçüncü Katip , İkinci Katip                                  01/10/2003         01/10/2006

SPGY-II Daire Başkanlığı - İkinci Katip                                                        01/10/2006         26/01/2007

MİDY Müsteşar Yardımcılığı-İdari ve Mali İşler - İkinci Katip , Başkatip    26/01/2007         01/10/2008

Londra Büyükelçiliği - Başkatip , Büyükelçilik Müsteşarı (MM)                   01/10/2008         01/10/2012

ANGY-II Daire Başkanlığı - Daire Başkanı (MM)                                          01/10/2012        18/10/2012

Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı - Daire Başkanı (MM)                       18/10/2012        12/09/2014

Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı - Daire Başkanı (MM)             12/09/2014        01/10/2015

Milano Başkonsolosluğu – Birinci Sınıf Başkonsolos                                      01/10/2015         -----